„Mindig tenni akartam azért, hogy Solymáron fennmaradjanak a helyi németség által teremtett értékek” – Nemzetiségekért 2020 díjjal tüntették ki Marlokné Cservenyi Magdolnát

0
41
Marlokné Cservenyi Magdolna, nyugalmazott iskolaigazgató 1984-től dolgozik a solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskolában, amelynek 2009-2012 között igazgatója is. Neki köszönhető a német nemzetiségi nyelvoktatás és kétnyelvű oktatás, a hagyományőrző rendezvények és nyelvi táborok bevezetése. Fontos szerepet játszik a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda elindításában. 1994-től tagja, majd elnöke a helyi nemzetiségi önkormányzatnak. Nevéhez fűződik az elűzetés 60. évfordulója, valamint a német betelepülés emlékművének létrehozása is. A Solymári Hagyományőrző Asszonykórus és a Pilisszentiváni Magyarországi Német Vegyes Kórus tagja. Részt vesz az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, valamint annak oktatási bizottságának, továbbá a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata munkájában. Hagyományőrző rendezvények, emléknapok, zarándokutak, táborok, színházi előadások szervezésével segíti a közösségépítést. 2014-től öt évig a Pest Megyei Német Önkormányzat képviselőtestületének elnökhelyetteseként is tevékenykedik.

Óriási öröm és megtiszteltetés számomra a Nemzetiségekért Díj. Álmomban sem gondoltam volna, hogy a nevem valaha a díjazottak között szerepelhet. Köszönettel tartozom mindenkinek, aki támogatta a felterjesztésemet és érdemesnek talált a díjra. S bár önkormányzati szinten a stafétabotot átadtam a fiataloknak, ők mindenben számíthatnak a segítségemre.

Tipikus solymári „sváb” családba születtem, amely sokat szenvedett a német gyökerei miatt. Anyai ágú nagyszüleimet, akik kocsmárosok voltak, kitelepítették, ők háromszor tették meg az utat Karlsruhe városától Solymárig, és csak a harmadik próbálkozásra kaptak letelepedési engedélyt. Édesanyámat a kocsma miatt rágalmazási perbe fogták, és hamis vádak alapján 10 évi fogházbüntetésre ítélték, de szerencsére 8 hónap után rehabilitálták. A szüleim hatalmas akarattal és szorgalommal a semmiből teremtettek új életet, és tőlük tanultam meg a helyi hagyományokat, a solymári dalokat, a német dialektust és a katolikus hitben rejlő erőt. Bár paraszti, gazdálkodó környezetben nőttem fel, mégis mindig vonzottak a könyvek, és végül német-történelem szakos gimnáziumi tanár lettem. Nagyon szerettem a pedagógusi pályát, ahol 40 évet töltöttem. Ebből 36 évig a helyi, Hunyadi Mátyás német nemzetiségi általános iskolában tanítottam alsó és felsőtagozaton német nyelvet, németül környezetismeretet, történelmet, s ha szükség volt rá, egyéb tantárgyakat is. Én indítottam el a német kétnyelvű oktatást, versenyeket szerveztem, a német munkaközösséget vezettem, és a pályám vége felé még igazgatói teendőket is elláttam. A helyi nemzetiségi önkormányzatnak megalakulása óta tagja voltam (1994), és az első ciklust kivéve, 2019-ig elnökként igyekeztem minden erőmmel és tehetségemmel a solymári sváb közösségért dolgozni.

Büszkén mondom, hogy az elmúlt évtizedekben a képviselőtársaim segítségével sok szép eredményt értünk el, amelyek mind a helyi németség jelenlétét, nemzetiségtudatát és hagyományait erősítették. Pályafutásom egyik legmeghatóbb eseménye a németek betelepülésének 300. évfordulójára szervezett történelmi menetünk volt, melyre szívesen emlékszem vissza. Ezen a rendezvényen több mint 500 ember vett részt népviseletben, családostól, gyerekekkel. Megható érzés volt együtt énekelni és a templomban közösen hálát adni a Jóistennek, hogy minden politikai vihar ellenére vannak még Solymáron olyanok, akik bátran felvállalják származásukat. Számos jelentős értéket teremtő kezdeményezésünk volt az évek során. Csak néhányat kiemelve: az elűzetés 50. évfordulójára emlékművet avattunk, a 60.-ra egy solymári viseletet őrző házaspár bronz szobrát állítottuk a solymári főtérre, a 70. évfordulóra pedig egy régi álmunk teljesült: a vasútállomáson, ahonnan a vagonok indultak, a helyből kitelepítettek emléktábláját, majd 2010-ben betelepülési emlékkövet avattunk. A Solymári Német Önkormányzat 2005 óta fenntartója a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvodának. A Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsával (Landesrat) együttműködve eddig tíz Országos Német Nemzetiségi Gyermektáncfesztivált szerveztünk. Örömmel tölt el, hogy ezek mindig nagyon népszerűek: alkalmanként mintegy félezer kis táncos vett részt rajtuk. A gyermekeket célzó programjaink sora ezzel nem ért véget, hiszen ez idáig immár nyolc egyhetes hagyományőrző tábort is sikerült megvalósítanunk. A célunk ezekkel a solymári sváb értékek, hagyományok megismertetése és továbbadása.Büszkeséggel tölt el az is, hogy 1999-től 2006-ig az országos német önkormányzat munkáját is segíthettem, s hogy immár második ciklusban részt vehetek a Pest Megyei Német Önkormányzat tevékenységében. A helyi német dalkultúra- és hagyományőrzés ugyancsak fontos szerepet játszik az életemben. Közel 20 éve vagyok tagja a Solymári Hagyományőrző Asszonykórusnak, és több mint 10 éve a helyi Heimatverein Egyesületnek.

A motivációt a magyarországi német gyökereim adják. Az elmúlt évtizedek alatt mindig is tenni akartam azért, hogy Solymáron a helyi németek által teremtett értékek fennmaradjanak, a nemzetiségi tudat erősödjék, és hogy nagyközségünket, ahol immár tizenkétezren élnek, mint „sváb falu” emlegesse a nagyvilág.

A legfontosabb üzenetem az utánunk jövő generáció számára, hogy bár a világ változik, a technika, a digitalizáció egyre nagyobb teret hódít az ember életében, és noha sok a csábítás, a lehetőség a fiatalok számára, hogy szabadidejüket újszerű élvezeti elemekkel töltsék ki, mégis szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy mindezek mellett nagyon fontos, hogy törődjenek a német gyökereikkel. Vegyenek részt nemzetiségi rendezvényeken, írassák német iskolába a gyermekeiket, alkossanak német nemzetiségi közösségeket, segítsék a helyi hagyományok megtartását – úgy érzem, ennyivel tartoznak a sokat szenvedett elődeiknek is.

 

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata szeretettel gratulál Marlokné Cservenyi Magdolnának a kitüntetéshez!

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét